Trường Mầm non Sảng Mộc được thành lập từ năm 2005. Đóng trên đị bàn xóm Bản Chương, Xã Sảng Mộc, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

Nhiệm vụ chính của nhà trường là chăm sóc giáo dục trẻ từ 0 - 6 tuổi trên địa bàn xã Sảng Mộc.