Tuesday, 18/05/2021 - 18:39|
VI LỢI ÍCH 10 NĂM PHẢI TRỒNG CÂY, VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM PHẢI TRỒNG NGƯỜI

Chi bộ tổ chức lễ kết nạp Đảng Viên cho 2 đồng chí vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Hôm nay ngày 08/2/2018 chị bộ nhà trường long trọng tổ chức kết nạp Đảng Viên cho 2 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ Đảng Cộng Sản Việt Nam.