Sunday, 03/07/2022 - 12:18|
VI LỢI ÍCH 10 NĂM PHẢI TRỒNG CÂY, VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM PHẢI TRỒNG NGƯỜI

ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG MẦM NON SẢNG MỘC

Ngày 9 tháng 7 năm 2021 đoàn đánh giá ngoài của Sở giáo dục Đào tạo Thái Nguyên khảo sát chính thức và công nhận Trường Mầm non Sảng Mộc đạt kiểm định chất lượng mức độ 2 và trường chuẩn Quốc gia mức độ 1