Sunday, 04/12/2022 - 21:49|
VI LỢI ÍCH 10 NĂM PHẢI TRỒNG CÂY, VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM PHẢI TRỒNG NGƯỜI

Đoàn thiện nguyện bên nhau đến tặng quà và tổ chức ăn tết  sớm cho các bậc phụ huynh và các cháu điểm trường Khuổi Chạo

Đoàn thiện nguyện bên nhau đến tặng quà và tổ chức ăn tết  sớm cho các bậc phụ huynh và các cháu điểm trường Khuổi Chạo xuân mậu tuất vào ngày 4/2/2018.