Sunday, 04/12/2022 - 22:02|
VI LỢI ÍCH 10 NĂM PHẢI TRỒNG CÂY, VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM PHẢI TRỒNG NGƯỜI

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HỌC MẦM NON HUYỆN VÕ NHAI NĂM HỌC 2021-2022

Trong tình hinh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp BTC tạo điều kiện cho các thí sinh tham dự thi phần 1 thuyết trình tại điểm cầu của trường, các đồng chí giáo viên đã hoàn thành tốt phần thi của mình