Tuesday, 03/08/2021 - 08:41|
VI LỢI ÍCH 10 NĂM PHẢI TRỒNG CÂY, VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM PHẢI TRỒNG NGƯỜI

Lao động vệ sinh phòng, chống dịch

Cán bộ, đoàn viên công đoàn tổ chức lao động vệ sinh môi trường để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và các bệnh dịch khi thời tiết chuyển mùa.