Sunday, 04/12/2022 - 21:34|
VI LỢI ÍCH 10 NĂM PHẢI TRỒNG CÂY, VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM PHẢI TRỒNG NGƯỜI

Tập huấn "sử dụng phần mềm Vyond xây dựng video hoạt hình trong giáo dục mầm non"

Lớp tập huấn chuyên đề được tổ chức đã góp phần tạo cơ hội cho giáo viên nhà trường phát huy được khả năng sáng tạo và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.