Thứ ba, 03/08/2021 - 07:41|
VI LỢI ÍCH 10 NĂM PHẢI TRỒNG CÂY, VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM PHẢI TRỒNG NGƯỜI

Tổ chức giao lưu giải bóng chuyền hơi, cầu lông cụm công đoàn số 3 năm 2018 tổ chức ngày 2/3/2018 tại xã Sảng Mộc.

Tổ chức giao lưu giải bóng chuyền hơi, cầu lông cụm công đoàn số 3 năm 2018 tổ chức ngày 2/3/2018 tại xã Sảng Mộc.