Sunday, 04/12/2022 - 21:53|
VI LỢI ÍCH 10 NĂM PHẢI TRỒNG CÂY, VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM PHẢI TRỒNG NGƯỜI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên Năm học 2017-2018

Thực hiện công văn số 394/PGD&ĐT ngày 13/6/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Võ Nhai về việc báo cáo công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2017-2018. Trường Mầm non Sảng Mộc báo cáo công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2017-2018 

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG MN SẢNG MỘC                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                         

    Số:  40 /BC-MN                                                                   Sảng Mộc, ngày 14 tháng 6  năm 2018

BÁO CÁO

Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

Năm học 2017-2018

       Thực hiện công văn số 394/PGD&ĐT ngày 13/6/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Võ Nhai về việc báo cáo công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2017-2018.

Trường Mầm non Sảng Mộc báo cáo công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2017-2018 như sau:

       I/ Thực trạng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục năm học 2017-2018.

      1. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Tổng số: 30 người. Trong đó: biên chế: 22 người; hợp đồng: 8 người.

CBQL: 3 người; Giáo viên: 20 người (hợp đồng: 2 người), nhân viên: 7 người (hợp đồng 6 người).

      2.Chất lượng và hạn chế của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhân viên năm học 2017-2018.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trẻ, nhiệt tình, yêu nghề, tận tụy công việc, có trình độ đào tạo chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng nâng cao, tạo được niềm tin và uy tín của cộng đồng và xa hội. Bên cạnh những hoạt động tích cực còn một yếu tố không nhỏ ảnh hưởng đến công tác chăm sóc giáo dục trẻ đó là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa được hưởng các chế độ chính sách theo đúng trình độ đào tạo trong nhiều năm nay, các tiêu chuẩn để được thi/xét thăng hạng còn quá thủ tục vậy nên cũng ảnh hưởng đến công tác, công việc của cán bộ giáo viên, nhân viên.

     II/ Tình hình và kết quả triển khai công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2017-2018.

     1. Công tác triển khai thực hiện.

Nhà trường đã triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn của cấp trên tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên để chuẩn cho các điều kiện được tham gia thi/xét thăng hạng. Hiện nay tổng số CBGV đã được chuyển CDNN: 21 người; Trong đó xếp hạng II: 1 người; Hạn III: 2 người; Hạng IV: 18 người.

     2.Công tác quán triệt, nâng cao phẩm chất đạo đức và nhận thức cho đội ngũ nhà giáo.

       Đội ngũ CBGV, NV triển khai và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động, không có CBGV vi phạm đạo đức nhà giáo. CBGV, NV có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Kết quả cuối năm học 100% CBGV, NV thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua trong năm học.

     3.Kết quả triển khai thực hiện việc đánh giá đội ngũ theo chuẩn/ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục và đánh giá cán bộ công chức, viên chức trong năm học.

      Năm học 2017-2018 nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện năm học dựa trên hướng dẫn xây dựng kế hoạch của cấp trên và triển khai tới 100% cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường và thực hiện nghiêm túc. Thực hiện đăng ký thi đua năm học và phấn đấu đạt so với chỉ tiêu đăng ký. Cuối năm học được đánh giá xếp loại theo chức năng nhiệm vụ được phân công và khả năng, năng lực của mỗi CBGV. Dựa trên các văn bản hướng dẫn của cấp trên nhà trường đã tiến hành triển khai  theo đúng trình tự và thực hiện đánh giá kết quả cụ thể: Chuẩn hiệu trưởng: Xếp loại suất xắc (1 người); Chuẩn Phó hiệu trưởng: Xếp loại suất xắc (1 người); xếp loại khá (1 người) Chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Suất xắc (8 người), Khá (10 người); Đánh giá công chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Hiệu trưởng); viên chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 3; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 17 người; Hoàn thành nhiệm vụ: 1 người (do vi phạm luật đất đai).

     4.Triển khai, tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo.

      Thực hiện các văn bản hướng dẫn về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và do yêu cầu về trình độ đào tạo và nhu cầu của cá nhân để đáp ứng được với xu thế phát triển của giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng. Nhà trường triển khai các lớp đâò tạo, bồi dưỡng và động viên tạo điều kiện cho CBGV được tham gia. Hiện nay số CBGV  đã tham gia các lớp bồi dưỡng kết quả cụ thể: Lớp CDNN hạng III: 21 người; Lớp hạng CDNN II: 1 người.

      Đề xuất, kiến nghị: Việc tổ chức thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp còn một số tiêu chuẩn đưa ra không phù hợp vùng miền như: Chứng chỉ Tiếng Anh. Đối với vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào Dân tộc nên áp dụng Tiếng Dân tộc tại vùng đó.

      Trên đây là báo cáo công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2017-2018 của Trường Mầm non Sảng Mộc./.                                                      

                                                                                 

                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

           Nơi nhận:

          - Phòng GD&ĐT Võ Nhai;

          - Lưu trường.

                                                                                                                                          Ma Thị Nở


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 141
Hôm qua : 574
Tháng 12 : 1.053
Năm 2022 : 32.911